Over mij

© Sander van den Bosch

Als universitair docent bio-ethiek aan de Universiteit Twente ben ik geïnteresseerd in nieuwe medische technologieën, ethics by design, en het belang van kwetsbaarheid en rechtvaardigheid bij het ontwerpen van nieuwe medische technologie.

Eerder schreef ik aan de Technische Universiteit Eindhoven mijn proefschrift Values and Capabilities: Ethics by Design for Vulnerable People.

Een overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties vind je hier.

Samen met Lisa Doeland en Elize de Mul schreef ik het filosofieboek Onszelf voorbij, kijken naar wat we liever niet zien (Arbeiderspers 2018) over de mens in verwarrende tijden.